Nhảy tới nội dung

Chuyển Đổi Giữa Các Tổ Chức Khác Nhau Của Bạn Trong Ứng Dụng ChativeIO

Trong ứng dụng ChativeIO, mỗi tổ chức khác nhau sẽ có tập hợp các kênh và nhân viên riêng. Bạn có thể thoải mái tham gia và chuyển đổi giữa nhiều tổ chức của bạn một cách dễ dàng.

Hãy làm theo các bước sau đây để chuyển đổi tổ chức:

Bước 1: Nhấn vào biểu tưởng đại diện ở góc trái màn hình

Bước 2: Chọn Chuyển đổi tổ chức

Bước 3: Nhấn chuột vào chọn tổ chức mà bạn muốn chuyển

Nhấn chuột vào chọn tổ chức mà bạn muốn chuyển