Nhảy tới nội dung

Tổng Quan Về Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng CRM Trong Live Chat ChativeIO

Khách hàng là những người tương tác với doanh nghiệp qua cửa sổ chat. Trong bài viết này, bạn sẽ được biết cách chúng tôi phân loại khách hàng và cách thức hoạt động của từng loại.

Phân loại khách hàng

Có 3 loại khách hàng trong hệ thống của chúng tôi, bao gồm:

 • Khách lạ: Khách hàng truy cập vào trang web của bạn nhưng không để lại bất kỳ thông tin cá nhân nào như tên, email, số điện thoại.
 • Khách hàng tiềm năng: Khách hàng tương tác với doanh nghiệp qua cửa sổ chat và để lại thông tin cá nhân như tên và email hoặc tên và số điện thoại.
 • Khách mua hàng: Người dùng sẽ trở thành khách mua hàng khi mã số ID của họ đến từ trang web của doanh nghiệp hoặc các nền tảng khác và được chuyển về hệ thống ChativeIO thông qua API của chúng tôi.

Lưu ý: Những thông tin về khách hàng tiềm năng sẽ được lưu trữ trong hồ sơ của họ. Dữ liệu này có thể được thu thập trong biểu mẫu nhận dạng khách hàng tiềm năng hiện ra ở đầu cuộc hội thoại của cửa sổ chat hoặc được nhân viên cập nhật thủ công trong quá trình nhắn tin.

Chi tiết khách hàng

Dữ liệu mỗi khách hàng được lưu trữ trong hồ sơ của họ và bạn có thể tìm thấy dữ liệu đó bằng cách đi tới Danh bạ > nhấp vào tên khách hàng.  Dưới đây là bốn loại dữ liệu về người dùng của bạn:

 • Thông tin cơ bản

 • Thông tin tùy chỉnh

 • Thẻ

 • Ghi chú khách hàng

Dưới đây, chúng tôi sẽ giải thích cách hoạt động của các loại dữ liệu này và cách bạn có thể tận dụng tối đa chúng.

Thông tin cơ bản

Thông tin cơ bản là một tập hợp dữ liệu mặc định mà chúng tôi đã có về người dùng của bạn và bạn có thể sử dụng nó mà không cần hỏi khách hàng.

Ngay sau khi khách hàng tương tác với hộp thoại trực tuyến của bạn, đây là những thông tin sẽ được thu thập:

 • Tên (tên đầy đủ của một người)

 • Loại khách hàng (Khách lạ/Khách hàng tiềm năng/Khách mua hàng)

 • ID (ID liên hệ)

 • Email (địa chỉ email của khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng)

 • Số điện thoại (số điện thoại của khách mua hàng hoặc khách hàng tiềm năng)

 • Múi giờ (Múi giờ của khách mua hàng hoặc khách hàng tiềm năng trên quốc gia của họ)

Thẻ

Bên cạnh việc lưu trữ thông tin khách hàng trong khu vực tùy chỉnh, giờ đây bạn cũng có thể thêm dữ liệu bạn muốn để theo dõi khách hàng của mình bằng một loạt các loại tin nhắn - từ lỗi đến phản hồi về sản phẩm, những thứ yêu thích của họ, đến các yêu cầu về tính năng bằng cách sử dụng tính năng Thẻ của chúng tôi.

Ghi chú

Trong cuộc trò chuyện, nếu bạn thấy rằng có bất cứ điều gì thú vị về khách hàng của mình và bạn muốn lưu trữ chúng nhưng lại không thể tìm thấy bất kỳ danh mục nào phù hợp trong các loại trên, thì bạn có thể để lại ghi chú nhỏ trong từng chi tiết khách hàng trong phần Ghi chú.