Nhảy tới nội dung

Tổng Quan Về Hộp Thoại Và Trò Chuyện Trong ChativeIO

Hộp thoại ChativeIO là một hộp thoại đa kênh lưu trữ tất cả cuộc trò chuyện của bạn từ nhiều nền tảng khác nhau. Hợp thoại ChativeIO cho phép bạn kết nối và xây dựng mối quan hệ với khách hàng ngay khi họ quan tâm trong thời gian thực. Thú vị hơn, bạn cũng có thể dễ dàng quản lý và thảo luận với các nhân viên khác ngay trong chính hộp thoại ChativeIO

Để bắt đầu sử dụng hộp thoại của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng hình tập tin trên menu thanh điều hướng, và hộp thoại ChativeIO sẽ lập tức được mở ra.

Hộp Thoại Đa Kênh Tại ChativeIO

Hộp thoại cho phép khách truy cập liên hệ với bạn trên trang web và các nền tảng mạng xã hội của bạn. Và dưới đây là những lợi ích chung khi bạn sử dụng các tính năng trong hộp thoại một cách hiệu quả:

  • Quản lý và trả lời các cuộc trò chuyện từ hộp thư được chia sẻ để cộng tác với các nhân viên khác

  • Xem ngay hồ sơ khách hàng trên thanh bên phải

  • Biết được trạng thái hội thoại và nhân viên đang trò chuyện với khách hàng, số lượng các cuộc trò chuyện đã được chỉ định và chưa được chỉ định

  • Lọc những cuộc trò chuyện mong muốn dựa trên kênh và nhân viên

  • Chỉ định cuộc trò chuyện cho bạn hay các nhân viên khác hoặc cho nhân viên tự động

  • Dễ dàng tìm kiếm những cuộc trò chuyện liên quan bằng nội dung trò chuyện

  • Thêm ghi chú vào ngay rong cuộc trò chuyện để làm việc hiệu quả hơn

  • Tiết kiệm thời gian và giải đáp các câu hỏi thương gặp tông qua tính năng tin nhắn gợi ý

  • Nhận và trả lời tin nhắn trực tiếp đến trang Facebook của bạn và các nền tảng truyền thông xã hội khác trong hộp thoại của nhóm

  • Xem số lượng cuộc hội thoại, thời gian phản hồi trung bình và khối lượng công việc bằng báo cáo & dữ liệu

Kênh trò chuyện

Tất cả kênh bạn đã tạo sẽ xuất hiện trên bảng điều khiển bên trái.

Tìm hiểu thêm về kênh trò chuyện

Hồ sơ khách hàng

Mỗi khách hàng sẽ hiển thị một danh sách các thuộc tính hoặc dữ liệu tùy chỉnh được liên kết với khách hàng hoặc cuộc trò chuyện này. Bạn có thể gắn thẻ hoặc thêm thông tin bổ sung về từng khách hàng hoặc cuộc trò chuyện trong hộp thoại.

Tìm hiểu thêm về khách hàng trong ChativeIO