Nhảy tới nội dung

Tuỳ Chỉnh Thông Báo Trong Ứng Dụng Live Chat của ChativeIO

Mỗi nhân viên của bạn có thể kiểm soát thông báo của riêng họ thông qua cài đặt tài khoản cá nhân. Với cách thiết lập này, nhân viên sẽ cập nhật nhanh những thay đổi mới nhất và hỗ trợ khách hàng nhanh hơn.

Có ba loại thông báo bạn có thể thiết lập cho tài khoản của mình:

  • Nhấp thông báo trên tab trình duyệt: Tin nhắn của nhân viên đã được gửi sau khi nhấp vào Gửi trong Hộp thư đến.

  • Nhận thông báo khi có cuộc trò chuyện mới: Nhận thông báo khi khách hàng bắt đầu một cuộc trò chuyện mới.

  • Nhận thông báo khi có tin nhắn mới: Nhận thông báo khi khách hàng gửi một tin nhắn mới.

Để thay đổi cài đặt thông báo cá nhân của bạn, vui lòng truy cập Cài đặt > Thông tin > Cài đặt chung

Cài đặt thông báo trong ứng dụng ChativeIO tại mục cài đặt chung

Bạn có thể thay đổi âm thanh và âm lượng của nó bằng cách nhấp vào biểu tượng âm lượng bên cạnh loại thông báo bạn muốn thay đổi.

Thay đổi âm thanh và âm lượng thông báo trong ứng dụng ChativeIO

Và nếu bạn muốn vô hiệu hóa thông báo âm thanh, bạn chỉ cần bỏ chọn hộp bên cạnh thông báo đã chọn.

Vô hiệu hoá thông báo trong ứng dụng ChativeIO

Sau khi thực hiện tất cả các thay đổi, hãy nhớ nhấp vào nút Lưu để cập nhật các thay đổi mới.