Nhảy tới nội dung

Cách Thêm Live Chat Vào Website Của Bạn

Tài liệu này sẽ hướng dẫn bạn cách thêm live chat trên trang web Squarespace của bạn sau khi đã tùy chỉnh xong live chat của mình.

Bạn cần sao chép đoạn code live chat trên ChativeIO và dán nó vào phần Cài đặt trên trang web của bạn. Dưới đây là chi tiết các bước bạn cần thực hiện:

Bước 1: Trong ứng dụng live chat, đi tới Kênh trò chuyện > Chọn kênh bạn muốn thêm live chat > Cài đặt.

Bước 2: Điền URL trang web của bạn vào hộp Địa chỉ trang web và sao chép đoạn code livechat trong hộp Sao chép code 

Bước 3: Nhấn vào nút Lưu để áp dụng những thay đổi.

Nhập đường dẫn trang web của bạn và sao chép đoạn mã live chat

Bước 4: Sao chép code.

Bước 5: Mở nguồn code của website và dán mã code đã được sao chép vào phía bên dưới phần <body>.

Vậy là bạn đã hoàn tất cài đặt live chat vào trang web của mình. Bạn có thể bắt đầu trò chuyện với khách hàng của mình ngay trong hộp thư ChativeIOcộng tác với các thành viên khác dễ dàng.