Nhảy tới nội dung

Nhận diện khách hàng tiềm năng

Trong báo cáo khách hàng, bạn có thể xem số lượng và tỷ lệ phần trăm khách hàng mà nhóm của bạn đã tạo. Hơn nữa, bạn sẽ biết họ đến từ quốc gia nào, ngôn ngữ họ sử dụng và kênh nào chuyển đổi nhiều khách truy cập nhất đến doanh nghiệp của bạn.

Bạn có thể truy cập báo cáo Liên hệ bằng cách đi tới Báo cáo > Khách hàng. Bạn cũng có thể lọc báo cáo này theo phạm vi ngày giữa 7 ngày gần nhất, 30 ngày, 60 ngày và 90 ngày ở góc trên cùng bên phải.

Theo dõi việc tạo khách hàng tiềm năng của bạn

ChativeIO cung cấp nhiều số liệu để bạn có thể dễ dàng theo dõi xem nhóm mình đã tạo ra bao nhiêu khách hàng tiềm năng thông qua các kênh trò chuyện trực tuyến trong các biểu đồ riêng lẻ.

Tổng số khách

Với biểu đồ này, bạn sẽ biết mình đã có bao nhiêu khách hàng và ngày nào trong tuần mà tổ chức của bạn nhận được nhiều khách hàng nhất. Với dữ liệu đó, giờ đây bạn có thể tập trung vào việc chuyển đổi khách hàng tiềm năng trong những ngày đó và chỉ định nhân viên hỗ trợ khách hàng tốt hơn.

Khách hàng tự động hàng tháng

Khách hàng tự động hàng tháng là số lượng khách hàng mà bạn sử dụng các công cụ tự động hóa như chatbot, chiến dịch, chương trình phát sóng để gửi tin nhắn trong tháng đó.

Dữ liệu này được ghi lại kể từ ngày bạn đăng ký gói trả phí của chúng tôi và nó sẽ được gia hạn hàng tháng vào ngày đăng ký đó. Ví dụ: nếu bạn đăng ký vào ngày 4 tháng 9, thì nó sẽ được tính từ ngày đó và được gia hạn vào ngày 4 tháng 10.

Lưu ý: Khách hàng tự động hàng tháng không bị ảnh hưởng bởi phạm vi ngày.

Số lượng khách lạ, khách hàng tiềm năng và khách mua hàng

Sau khi xem tổng số khách hàng của tổ chức, hãy chuyển sang kiểm tra số lượng của Khách lạ, khách hàng tiềm năng và khách mua hàng từ các khách hàng mà bạn có.

Những dữ liệu này có thể giúp bạn có cái nhìn tổng quan về trạng thái hiện tại của khách hàng và sau đó có thêm kế hoạch hoặc chiến lược để cải thiện hiệu suất của tổ chức nhằm chuyển đổi Khách lạ thành Khách hàng tiềm năng hoặc chuyển đổi Khách hàng tiềm năng thành cơ sở Khách mua hàng cho các mục đích khác nhau.

Theo dõi thông tin cơ bản của liên hệ

ChativeIO cho phép tổ chức của bạn thu thập thông tin của khách hàng như quốc gia và ngôn ngữ, sau đó thu thập thông tin đó thành một báo cáo đoạn văn. Với dữ liệu này, bạn có thể điều chỉnh ngôn ngữ và thái độ hỗ trợ của mình để phù hợp với văn hóa của họ và nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

Dưới đây là hai thông tin cơ bản:

  • Quốc gia của khách hàng: Bên cạnh số lượng khách hàng và trạng thái của họ, bạn có thể theo dõi tỷ lệ các quốc gia mà khách hàng của bạn chủ yếu đến từ.
  • Ngôn ngữ của khách hàng: Ngôn ngữ của khách hàng được ghi lại dựa trên ngôn ngữ trình duyệt của khách hàng.

Theo dõi tương tác của Khách hàng qua các kênh và thẻ

ChativeIO cũng cho phép bạn theo dõi cách khách hàng tương tác với hộp thoại trực tuyến của bạn thông qua các kênh và thẻ

  • Khách hàng theo thẻ: Xác định top 5 thẻ phổ biến nhất trong toàn bộ tổ chức để bạn có thể nghĩ ra một chiến dịch phù hợp.

  • Liên hệ theo kênh: Theo dõi kênh nào Khách hàng tiềm năng của bạn đến từ và tỷ lệ phần trăm của mỗi kênh.