Nhảy tới nội dung

Sử Dụng Tính Năng Nhật Ký Hoạt Động Khách Hàng Trên ChativeIO

Nhật ký hoạt động có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về cách khách hàng sử dụng sản phẩm của bạn, họ đang sử dụng trang web nào và tần suất họ truy cập. Bạn có thể sử dụng dữ liệu này để tìm hiểu thêm về hành vi khách hàng của mình và đưa ra chiến lược tiếp cận phù hợp.

Các hoạt động của khách hàng đang được ghi lại tự động bao gồm:

  • Trang web mà họ đã truy cập.

  • Những cuộc trò chuyện mà họ tham gia.

Vui lòng làm theo các hướng dẫn sau để kiểm tra nhật ký hoạt động của khách hàng:

Bước 1: Đi tới Khách hàng và tìm kiếm khách hàng thông qua bộ lọc mà bạn muốn kiểm tra

Bước 2: Nhấp vào khách hàng đó để xem thông tin chi tiết của họ, sau đó bạn sẽ tìm thấy Nhật ký hoạt động trong bảng điều khiển bên phải.

Mỗi nhật ký hoạt động chứa các hoạt động sau:

  • Hành động

  • Ngày giờ diễn ra những hành động đó.