Nhảy tới nội dung

Chi phí sử dụng tiện ích WhatsApp Business

WhatsApp Business được cung cấp dưới dạng tiện ích bổ sung có trả phí trên Chative.IO. Điều này có nghĩa là chi phí sử dụng WhatsApp sẽ không được bao gồm trong các gói giải pháp hàng tháng của Chative. Nếu bạn đang sử dụng gói giải pháp hàng tháng và quyết định sử dụng WhatsApp bất kỳ lúc nào trong giai đoạn thanh toán, bạn sẽ phải thanh toán cả gói hàng tháng Chative cũng như WhatsApp mỗi tháng.

Chi phí sử dụng WhatsApp Business phụ thuộc vào số lượng số điện thoại bạn muốn kết nối. Bắt đầu với việc kích hoạt tiện ích này với $19 bao gồm số điện thoại đầu tiên. Mọi số điện thoại bổ sung sẽ phải trả thêm một khoản phí $19 cho mỗi số.

💡 Lưu ý rằng chi phí của tiện ích bổ sung này là tách biệt so với gói giải pháp hàng tháng của Chative.

Định giá theo cuộc trò chuyện

Chative hiện đang sử dụng mô hình Định giá theo cuộc trò chuyện theo WhatsApp. Theo mô hình này, doanh nghiệp sẽ phải trả tiền dựa trên số lượng cuộc trò chuyện mà họ tham gia. Hệ thống chỉ tính phí theo cuộc trò chuyện, không theo tin nhắn riêng lẻ. Cuộc trò chuyện là chuỗi tin nhắn trong vòng 24 giờ giữa bạn và khách hàng, bất kể số lượng tin nhắn trao đổi.

Chúng ta sẽ xem xét cụ thể hơn về các loại cuộc trò chuyện trên WhatsApp để hiểu rõ hơn về mô hình giá này.

Các loại cuộc trò chuyện

Cuộc trò chuyện được chia thành các loại sau đây:

  • Dịch vụ - Cuộc trò chuyện dịch vụ giúp bạn giải quyết các yêu cầu của khách hàng.
  • Marketing - Cuộc trò chuyện marketing bao gồm chương trình khuyến mãi hoặc ưu đãi, thông tin mới hoặc lời mời để khách hàng phản hồi/thực hiện hành động.
  • Tiện ích - Cuộc trò chuyện về tiện ích hỗ trợ một yêu cầu hoặc giao dịch cụ thể theo thỏa thuận hoặc cập nhật thông tin cho khách hàng về giao dịch đang diễn ra. Thông tin này có thể bao gồm nội dung xác nhận giao dịch, thông tin cập nhật về giao dịch và/hoặc thông báo sau khi mua hàng.
  • Xác thực - Cuộc trò chuyện xác thực hỗ trợ bạn xác thực người dùng bằng mã khóa dùng một lần, có thể diễn ra ở nhiều bước trong quy trình đăng nhập (ví dụ: xác minh tài khoản, khôi phục tài khoản, thử thách về tính toàn vẹn).

Hiện nay, Chative chỉ hỗ trợ cuộc trò chuyện dịch vụ, có nghĩa là khách hàng của bạn có thể bắt đầu trò chuyện với doanh nghiệp của bạn. Một khi cuộc trò chuyện bắt đầu, bạn có thể trả lời bằng bất kỳ loại tin nhắn nào bạn muốn.

Thời gian cuộc trò chuyện

Lưu ý quan trọng rằng mỗi cuộc trò chuyện được giới hạn trong một khoảng thời gian 24 giờ. Giai đoạn 24 giờ này bắt đầu khi tin nhắn doanh nghiệp đầu tiên được gửi, dù nó được khởi tạo bởi doanh nghiệp của bạn hoặc dùng để trả lời tin nhắn của khách hàng.

Trong khoảng thời gian 24 giờ này, cả doanh nghiệp và khách hàng có thể trao đổi với số lượng tin nhắn không giới hạn mà không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào. Bất kể số lượng tin nhắn, bạn sẽ chỉ bị tính phí một lần cho mỗi phiên 24 giờ.

Cuộc trò chuyện miễn phí

Mỗi Tài khoản WhatsApp Business có 1.000 cuộc trò chuyện về dịch vụ miễn phí mỗi tháng trên tất cả số điện thoại doanh nghiệp của tài khoản đó. Con số này được làm mới vào đầu mỗi tháng, theo múi giờ của Tài khoản WhatsApp Business.

💡 Phụ phí cho các cuộc trò chuyện được tính dựa trên mã quốc gia của khách hàng (người nhận). Bạn có thể xem thêm chi tiết trong bảng giá dựa trên cuộc trò chuyệnví dụ về các luồng trò chuyện cùng với các chi phí liên quan.