Nhảy tới nội dung

Thông tin hoá đơn khách hàng trong ChativeIO

Bạn có thể xem gói giải pháp bạn đăng ký tại phần Cài đặt trong ứng dụng ChativeIO.

Cách truy cập gói bạn đăng ký

Để xem thông tin gói bạn đã đăng ký, hãy thực hiện những bước sau:

Bước 1: Trong tài khoản ChativeIO của bạn, vào mục Settings.

Bước 2: Cuộn xuốg mục Hoá đơn > Nhấn vào biểu tượng mở rộng
Bước 3: Chọn Gói đăng ký.

Lúc này, bạn có thể xem tất cả các thông tin liên quan đến gói bạn đăng ký, bao gồm


Hoá đơn thanh toán theo tỷ lệ

Tại Chative.IO, bạn có thể nâng cấp gói giải pháp bất cứ khi nào. Khi đó, hoá đơn của bạn sẽ được tính tương ứng với phần trăm thời gian bạn sử dụng trong một chu kì thanh toán cụ thể.

Các ví dụ


Tôi đăng ký gói TEAM cho 3 nhân viên. Sau 10 ngày sử dụng, tôi nâng cấp lên gói BUSINESS cho 3 nhân viên thì khoản chi phí tôi cần thanh toán là bao nhiêu?

Vào ngày thứ 10 của chu kì thanh toán, bạn nâng cấp lên gói BUSINESS. Tại thời điểm này, số tiền cuối cùng bạn phải trả sẽ là khoản chi phí gói BUSINESS cho 20 ngày, sau khi khấu trừ khoản chi phí gói TEAM cho 20 ngày còn lại trong chu kì thanh toán.

Cụ thể, số tiền bạn đã trả là $30 cho gói TEAM.

Tại thời điểm nâng cấp:

  • Bạn vẫn còn 20 ngày sử dụng gói TEAM trị giá $20.
  • Đồng thời, số tiền bạn cần trả cho gói BUSINESS là $75 x 20 : 30 = $50.

Vậy, khoản chi phí cuối cùng bạn cần thanh toán là $30.


Tôi đăng ký gói BUSINESS cho 3 nhân viên. Sau 10 ngày sử dụng, tôi hạ cấp xuống gói TEAM cho 3 nhân viên thì tôi có được hoàn tiền không?

Chúng tôi không thể hoàn lại tiền cho gói giải pháp đã thanh toán.

Trường hợp này cũng áp dụng tương tự khi bạn hạ cấp xuống gói STARTER.


Tôi đăng ký gói TEAM cho 3 nhân viên. Sau 10 ngày sử dụng, tôi muốn thêm nhân viên thì khoản chi phí tôi cần thanh toán là bao nhiêu?

Trong trường hợp này, số tiền bạn cần thanh toán sẽ tương ứng với số lượng nhân viên bạn thêm vào. Cụ thể, bạn cần trả thêm $10 cho mỗi nhân viên mới.


Tôi đăng ký gói BUSINESS cho 3 nhân viên. Sau 10 ngày sử dụng, tôi muốn thêm nhân viên thì khoản chi phí tôi cần thanh toán là bao nhiêu?

Trong trường hợp này, số tiền bạn cần thanh toán sẽ tương ứng với số lượng nhân viên bạn thêm vào. Cụ thể, bạn cần trả thêm $25 cho mỗi nhân viên mới.

Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, hãy liên hệ chúng tôi.