Nhảy tới nội dung

Báo Cáo & Quản Lý Các Cuộc Trò Chuyện

Báo cáo cuộc trò chuyện có thể giúp bạn xác định xem các cuộc trò chuyện có được nhân viên xử lý hiệu quả hay không. Bạn cũng sẽ có thể xem thời gian bận rộn nhất trong ngày của nhóm để bạn có thể chỉ định số lượng nhân viên phù hợp hỗ trợ khách hàng trong thời gian đó.

Bạn sẽ tìm thấy báo cáo nhóm bằng cách đi tới Báo cáo > Cuộc trò chuyện > lưu lượng truy cập và chọn thời gian báo cáo trong số 7 ngày qua, 30 ngày, 60 ngày hoặc 90 ngày ở góc trên cùng.

Tổng quan về cuộc trò chuyện

Số lượng các cuộc trò chuyện

Bạn có thể theo dõi số lượng cuộc trò chuyện mới mà bạn đang xử lý theo thời gian để bạn có thể xác định xu hướng tăng trưởng dài hạn. Dữ liệu này sẽ giúp bạn quyết định xem liệu bạn có cần hợp lý hóa quy trình hỗ trợ của mình, thuê thêm nhân viên hay giải quyết các đợt tăng đột biến định kỳ về khối lượng hay không.

  • Số cuộc hội thoại đang mở: Tổng số cuộc hội thoại mới đã bắt đầu

  • Số lượng cuộc trò chuyện đã tham gia: Tổng số cuộc trò chuyện mà nhân viên của bạn trả lời khách hàng

  • Số cuộc trò chuyện đã đóng: mặc dù một cuộc trò chuyện đã bị đóng nhiều lần nhưng cuộc trò chuyện đó sẽ chỉ được tính là một cuộc trò chuyện đã đóng.

Thời gian phản hồi khách hàng

Biết được khi nào nhóm của bạn phản hồi kém nhất và phản hồi nhanh nhất là bước rất quan trọng. Nó giúp làm nổi bật tất cả những khoảng trống đáng kể trong danh sách hỗ trợ của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn phát hiện ra tình trạng sụt giảm khả năng phản hồi trong giờ ăn trưa, bạn có thể chia thời gian ăn trưa của nhóm thành hai nhóm ăn trưa vào những thời điểm riêng biệt để bạn có thể đảm bảo được hiệu quả chăm sóc khách hàng trong giờ làm việc.