Nhảy tới nội dung

Cách Tìm Kiếm Góp Ý & Hỗ Trợ Trong ChativeIO

Mọi thông tin đóng góp ý kiến hoặc hỗ trợ sử dụng phần mềm, người dùng có thể liên hệ trực tiếp qua các kênh chăm sóc khách hàng sau:

Liên hệ

Để tìm kiếm sự hỗ trợ cho tài khoản ChativeIO của bạn, hãy thực hiện những bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Bước 2: Nhấp và biểu tượng “?” phía dưới bên trái màn hình.

Bước 3: Nhấp vào “Hỗ trợ qua hệ thống ticket” để liên lạc với chúng tôi.

Gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua ticket ChativeIO

Cộng đồng sử dụng ChativeIO

Bạn có thể nhận được trợ giúp từ những người dùng ChativeIO trong cộng đồng của chúng tôi trên Discord.

Hỗ trợ miễn phí

Trong trường hợp bạn không thể truy cập vào hệ thống ticket của chúng tôi, bạn có thể chọn những cách hỗ trợ miễn phí sau:

Email hỗ trợ

Bạn có thể gửi email thông qua địa chỉ help@chative.io để yêu cầu hỗ trợ.

Trang web

Bạn có thể truy cập trang web Chative.IO và yêu cầu hỗ trợ thông qua cửa sổ live chat của chúng tôi.

Yêu cầu hỗ trợ

Trước khi liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi, hãy lưu ý những điều sau:

  • Giải thích rõ ràng, chi tiết vấn đề của bạn (bao gồm các bước và quy trình thực hiện). Chúng tôi khuyến khích nên chụp ảnh màn hình hoặc quay video thể hiện rõ vấn đề bạn đang mắc phải.

  • Xem xét liệu vấn đề bạn đang mắc phải có trùng lặp hoặc xảy ra nhiều lần khi bạn truy cập bằng nhiều trình duyệt khác nhau hay không. Trong trường hợp nếu vẫn đề xảy ra trên mỗi trình duyệt khác nhau, làm ơn hãy cho chúng tôi biết loại trình duyệt hoặc phiên bản bạn đang sử dụng.