Nhảy tới nội dung

Những Điều Cần Lưu Ý Khi Sử Dụng ChativeIO

💻 Ứng dụng cho trang web

Ứng dụng ChativeIO.IO cho trang web tương thích với các hệ điều hành và trình duyệt sau:

Trình duyệt

  • Google Chrome

  • Firefox

  • Microsoft Internet Explorer

  • Microsoft Edge

  • Safari

Hệ điều hành

  • MacOS

  • Window

Trang web cho di động

Hiện tại, ứng dụng cho trang web ChativeIO chưa được hỗ trợ trên trình duyệt web cho di động. Chúng tôi dự định sẽ cập nhật tính năng tương thích này vào năm 2023.

📱 Ứng dụng di động

Bạn có thể tải ứng dụng di động Chative.IO trên cả Apple Appstore & Google Playstore.

ChativeIO JS SDK

Bạn có thể tuỳ chỉnh widget ChativeIO live chat cho khách hàng với ChativeIO JS SDK.