Nhảy tới nội dung

Làm Quen Các Định Nghĩa Trong ChativeIO

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu thuật ngữ thường được sử dụng và định nghĩa của nó trong nền tảng ChativeIO. Danh sách những khái niệm này sẽ giúp bạn làm quen với các từ và cụm từ thường xuất hiện khi sử dụng ChativeIO.

Khách hàng tự động

Khách hàng tự động được tính theo số người bạn đã tiếp cận trong tháng qua bằng cách gửi cho họ ít nhất một tin nhắn bằng chatbot, chương trình phát sóng hoặc các chiến dịch. Điều đó có nghĩa là bạn chỉ phải trả tiền cho những giá trị bạn nhận được bằng cách tận dụng các tính năng Tự động hóa.

Nhân viên

Nhân viên là nhân viên trực tin nhắn (con người hoặc chatbot), người có thể truy cập các tính năng cơ bản trong hệ thống hộp thoại trực tuyến của ChativeIO. Bạn có thể mời họ vào tổ chức của mình để giúp doanh nghiệp hỗ trợ khách hàng và chỉ định họ trực tiếp vào các cuộc trò chuyện trong Hộp thư đến.

Xem thêm tại: Vai trò của từng thành viên

Nhân viên tự động

Nhân viên tự động có vai trò tương tự như Nhân viên, nhưng họ sẽ có thêm một số quyền để truy cập và chỉnh sửa các công cụ tự động hóa như chatbot, chiến dịch, chương trình phát sóng.

Xem thêm tại: Vai trò của từng thành viên

Quản trị viên

Quản trị viên là một trong những vai trò bạn sẽ chỉ định cho thành viên của mình khi mời họ vào tổ chức. Quản trị viên sẽ có quyền truy cập tất cả các tính năng và cài đặt giống như chủ sở hữu.

Xem thêm tại: Vai trò của từng thành viên

Chủ sở hữu

Chủ sở hữu là người tạo ra tổ chức. Bạn sẽ có thể truy cập tất cả các tính năng của ứng dụng và mời các thành viên khác quản lý tổ chức cùng bạn. Một tổ chức chỉ có thể có một chủ sở hữu.

Xem thêm tại: Vai trò của từng thành viên

Hành động

Hành động là hành vi của bạn trong khi sử dụng hộp thoại trực tuyến, chẳng hạn như thêm người dùng vào chiến dịch, chỉ định cuộc trò chuyện cho nhân viên, bỏ chỉ định nhân viên, v.v.

Chỉ định

Chỉ định là hành động cho phép bạn thêm một nhân viên cụ thể vào cuộc trò chuyện mà họ có thể chăm sóc khách hàng. Sau khi chỉ định nhân viên, cuộc trò chuyện sẽ được chuyển đến Hộp thư riêng của họ.

Hoạt động

Hoạt động mô tả trạng thái thành viên được mời. Khi bạn mời một người vào tổ chức của mình, trạng thái của họ sẽ là "hoạt động" khi họ đã có tài khoản ChativeIO.

Xem thêm tại: Mời thêm thành viên vào tổ chức

Kênh trò chuyện

Nền tảng bạn muốn kết nối với ChativeIO như trang web, trang Facebook,… Kênh trò chuyện là cánh cổng để kết nối khách hàng của bạn đến với hệ thống hộp thoại trực tuyến của chúng tôi

Xem thêm tại: Tạo kênh trò chuyện mới

Khách hàng

Khách hàng là những người tương tác với tổ chức của bạn thông qua hộp thoại trực tuyến. Người dùng tương tác với hộp thoại trực tuyến được tính là một khách hàng. Có ba loại khách hàng trong ChativeIO, đó là: Khách lạ, Khách hàng tiềm năng, Khách mua hàng.

Xem thêm tại: Phân loại khách hàng

Chatbot

Chatbot là một chương trình trí tuệ nhân tạo (AI) cho phép doanh nghiệp của bạn xây dựng kịch bản trò chuyện có sẵn. Chatbot giúp nhân viên của bạn tự động hóa các cuộc trò chuyện và đẩy nhanh quá trình hỗ trợ. Trong ChativeIO, bạn có thể có nhiều hơn một chatbot cho một kênh trò chuyện và chỉ định chúng như một nhân viên bất cứ lúc nào bạn muốn trong các cuộc trò chuyện.

Form Chat

Form Chat là một trong những chế độ trò chuyện trực tiếp của ChativeIO. Bạn có thể trực tiếp thêm hộp thoại trực tuyến và sử dụng nó bên trong trang web như một nội dung của trang web. Bạn thậm chí có thể thay đổi hình nền và màu sắc để làm nó hấp dẫn hơn.

Xem thêm tại: Tích hợp Live Chat Trong Trang Web

Landing chat

Landing chat là một trong những chế độ trò chuyện trực tuyến của ChativeIO. Chế độ này cho phép bạn đặt hộp thoại trực tuyến như một trang web mà không bao gồm bất kỳ nội dung nào khác.

Xem thêm tại: Cài đặt Live Chat cho Landing Page

Khách mua hàng

Khách mua hàng là người sử dụng sản phẩm của bạn và có ID sản phẩm từ việc đăng nhập vào các website hoặc nền tảng thuộc doanh nghiệp của bạn. Thông tin này có thể được thu thập và chuyển đến ChativeIO thông qua API của chúng tôi.

Xem thêm tại: Phân loại khách hàng

Hội thoại

Một cuộc hội thoại xảy ra khi khách hàng từ các trang web hoặc trang Facebook của bạn gửi tin nhắn qua cửa sổ trò chuyện trực tiếp. Bạn có thể xem các cuộc trò chuyện của mình trong Hộp thư, chỉ định một nhân viên trả lời khách hàng. Sau đó, nhân viên và khách hàng có thể tiếp tục trò chuyện ở đó.

Khách lạ

Khách lạ là một khách hàng không xác định truy cập trang web của bạn mà không để lại thông tin cá nhân như tên, email hoặc điện thoại.

Xem thêm tại: Phân loại khách hàng

Hộp thoại trực tuyến

Hộp thoại trực tuyến là nền tảng hỗ trợ các cuộc trò chuyện theo thời gian thực. Bạn có thể trò chuyện trực tiếp với khách hàng đang ở trên trình duyệt trang web, trang Facebook của bạn,... và hỗ trợ họ nhanh chóng khi họ cần giúp đỡ.

Khách hàng tiềm năng

Khách hàng tiềm năng là khách hàng đã tương tác với hộp thoại trực tuyến thuộc doanh nghiệp của bạn và để lại thông tin như tên, email hoặc số điện thoại. Dữ liệu sẽ được lưu trong hồ sơ ủa khách hàng đó.

Khách hàng tự động hàng tháng (MAC)

Khách hàng tự động hàng tháng là số lượng khách hàng tự động đơn lẻ của mỗi tháng. Hạn ngạch MAC được đặt lại mỗi tháng.

Hộp thoại đa kênh

Hộp thoại đa kênh là hộp thư nhận tin nhắn từ tất cả các kênh trò chuyện như Facebook Messenger, trang web,... Bạn có thể chỉ định nhân viên, xem hồ sơ khách hàng, trả lời khách hàng, gắn thẻ các cuộc trò chuyện, v.v. Vì vậy, các thành viên trong nhóm có thể tổ chức, sắp xếp các tin nhắn đến.

Tổ chức

Tổ chức là nơi bạn và các thành viên của mình có thể tạo và quản lý tất cả các kênh trò chuyện trực tuyến. Mỗi tổ chức đều độc lập và tách biệt với những tổ chức còn lại. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi tổ chức mà bạn có .

Báo cáo

Báo cáo là nơi bạn có thể tìm thấy hiệu suất làm việc của tổ chức. Trong ChativeIO, bạn sẽ tìm thấy báo cáo về các cuộc trò chuyện trực tuyến, chatbot và hiệu suất làm việc của các thành viên và người quản lý của bạn có thể đưa ra một số quyết định dựa trên dữ liệu đó.

Xem thêm tại: Hiệu suất làm việcTổng quan khách hàngHiệu suất cuộc trò chuyện.

Bản dịch

Bạn có thể dịch ngôn ngữ của kênh trò chuyện để khớp với ngôn ngữ của khách hàng. Hộp thoại trực tuyến sẽ dựa trên ngôn ngữ trình duyệt của khách hàng để đưa ra ngôn ngữ tương ứng.

Xem thêm tại: Thiết lập bản dịch

Thẻ

Thẻ là tính năng cho phép bạn phân loại khách hàng vào từng nhóm riêng biệt theo ý của bạn. Ví dụ: khách hàng hài lòng, khách hàng trung thành, v.v. Bạn cũng có thể lọc chúng trong phần Khách hàng.

Xem thêm tại: Tuỳ chỉnh thẻ

Nếu những từ bạn đang tìm không được giải thích tại đây, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua kênh hỗ trợ, chúng tôi sẽ giải thích rõ hơn và thêm chúng vào danh sách này.