Nhảy tới nội dung

Cách Kết Nối Tài Khoản Instagram Vào ChativeIO

Bằng cách thực hiện một vài bước đơn giản, bạn có thể dễ dàng kết nối ChativeIO với Tài khoản kinh doanh trên Instagram của mình. Với sự tích hợp này, bạn có thể quản lý tất cả các cuộc trò chuyện kinh doanh với nhóm của mình ngay trong hệ thống hộp thư đến của chúng tôi.

Giờ đây, bạn có thể tương tác với khách hàng qua Instagram với tư cách là kênh giao tiếp chính, bên cạnh trang web Messenger, trong cùng một hộp thoại đa kênh của ChativeIO.

Trước khi kích hoạt bot, bạn cần phải:

  • Có một Trang Facebook (bạn là quản trị viên của nó)

  • Có Tài khoản kinh doanh trên Instagram được liên kết với trang Facebook của bạn

💡 Bạn chỉ có thể kết nối một kênh với một tài khoản Instagram. Nếu bạn muốn thêm nhiều tài khoản, vui lòng tạo một kênh mới cho mỗi trang bổ sung.

Kết nối ChativeIO với Instagram

Quá trình tích hợp chỉ mất vài phút. Đăng nhập vào ChativeIO và làm theo các bước sau:

Bước 1: Trong ứng dụng ChativeIO, đi đến Kênh và nhấp vào nút Tạo kênh mới.

Bước 2: Chuyển đến phần Tên kênh và điền tên kênh của bạn. Bạn chọn tùy chọn Instagram và nhấp vào nút Tạo.

Bước 3: Kết nối Tài khoản kinh doanh trên Instagram này với Trang Facebook của bạn để tiếp tục quá trình bằng cách nhấp vào nút Kết nối với Instagram.

Bước 4: Tiếp theo, đi tới phần Tài khoản kinh doanh trên Instagram và chọn trang Facebook được liên kết với tài khoản Instagram của bạn.

Bước 5: Đảm bảo cấp cho chúng tôi toàn quyền truy cập các trang của bạn và nhấp vào Xong.

Bước 6: Nhấp vào nút OK

Bước 7: Chọn một trang từ danh sách các trang Facebook đã chọn trong bước 4 để kết nối với ChativeIO.

💡 Trong trường hợp bạn muốn thay đổi danh sách Tài khoản kinh doanh trên Instagram hoặc thêm danh sách mới, vui lòng ngắt kết nối trang Facebook hiện tại và nhấp vào nút Tải lại tài khoản Instagram Business.

Chọn trang Instagram bạn muốn tích hợp vào hộp thoại ChativeIO

Lưu ý: rằng nếu Trang Facebook chưa liên kết với tài khoản Instagram của bạn, bạn sẽ bắt đầu lại toàn bộ quá trình từ bước 3. Trong bước này, bạn phải kết nối Trang Facebook với tài khoản Instagram để tiếp tục thiết lập.

Ngắt kết nối Instagram

Khi bạn muốn ngắt kết nối trò chuyện trực tiếp khỏi Instagram của mình hoặc xóa trang hiện tại cũ để thay thế bằng trang mới, tất cả những gì bạn cần làm là nhấp vào nút Ngắt kết nối bên cạnh trang được kết nối hiện tại.

Vậy là bạn vừa hoàn thành kết nối trang Instagram của mình trong hệ thống của chúng tôi. Bây giờ, bạn có thể bắt đầu nhận tin nhắn từ khách hàng của bạn từ Instagram ngay trong ứng dụng ChativeIO!