Nhảy tới nội dung

Cách Thêm Live Chat Trên Webnode Của Bạn

Tài liệu này sẽ hướng dẫn bạn cách thêm live chat trên trang web Squarespace của bạn sau khi đã tùy chỉnh xong live chat của mình.

Bạn cần sao chép đoạn code live chat trên ChativeIO và dán nó vào phần Cài đặt trên trang web Webnode của bạn. Dưới đây là chi tiết các bước bạn cần thực hiện:

Bước 1: Sao chép code live chat bằng cách đi tới Kênh trò chuyện > Chọn kênh bạn muốn thêm live chat > Cài đặt.

Bước 2: Điền URL Squarespace trong phần Trang web và sao chép code live chat trong phần Sao chép code.

Bước 3: Nhấn vào nút Lưu để các thay đổi được áp dụng.

Nhập đường dẫn trang web của bạn và sao chép đoạn mã live chat

Bước 4: Đi đến trang Webnode của bạn và mở trang bạn muốn thêm live chat

Bước 5: Di chuột đến phần chính trong website, nhấp vào biểu tượng (+)

Bước 6: Trong phần Add content, nhấp vào vòng tròn để mở ra nhiều tuỳ chọn, và nhấp vào nút HTML

Bước 7: Dán đoạn code bạn đã sao chép trong bước 2 vào trường đã chọn và nhấp OK

Bước 8: Nhấp chọn Publish để hoàn thành quá trình

Bạn vừa hoàn tất việc cài đặt live chat vào trang Webnode của mình. Bây giờ, bạn có thể bắt đầu giao tiếp với khách truy cập trang web Webnode của mình ngay trong hộp thư ChativeIOcộng tác với các thành viên khác dễ dàng.