Nhảy tới nội dung

Phối Hợp Làm Việc Nhóm Trên Live Chat Hiệu Quả Trong ChativeIO

Phối hợp hiệu quả giữa các thành viên trong nhóm của bạn là yếu tố quan trọng giúp việc chăm sóc khách hàng của bạn thuận lợi và hiệu quả hơn. Dưới đây là các tính năng hữu ích trong ứng dụng Chative giúp bạn phối hợp làm việc với các nhân viên khác một cách mượt mà.

Trước khi đọc hướng dẫn này, bạn có thể tham khảo trước:

Lưu ý: Tài khoản ChativeIO của bạn cần nâng cấp lên gói TỰ ĐỘNG để tạo chatbot và sử dụng các công cụ tự động hóa của ChativeIO.

Phối hợp làm việc nhóm hiệu quả trong ChativeIO

Thêm ghi chú

Bạn có thể thêm ghi chú trong cuộc trò chuyện và khách hàng sẽ không nhìn thấy được những ghi chú đó, ghi chú chỉ hiển thị cho các nhân viên trong nhóm của bạn. Ghi chú là giải pháp tối ưu giúp cho các nhân viên trong nhóm có thể hiểu được ngữ cảnh của cuộc trò chuyên.

Quy tắc chỉ định các cuộc trò chuyện

Các cuộc hội thoại mặc định đến sẽ ở trong hộp thư đến. Với thiết lập Người được chỉ định mặc định, bạn có thể chỉ định các cuộc hội thoại cho các nhân viên cụ thể bằng cách làm theo các bước sau:

Bước 1: Đi tới Cài đặt > Thành viên > Cài đặt chỉ định

Bước 2: Ở mục Phân công trò chuyện, có ba mục bạn có thể lựa chọn:

  • Chỉ định thủ công: Các cuộc trò chuyện mới sẽ không được chỉ định cho bất kỳ ai. Nhân viên phải thực hiện từng cuộc trò chuyện của họ theo cách thủ công.

  • Chỉ định tự động: Các cuộc trò chuyện mới sẽ được chỉ định ngẫu nhiên cho bất kỳ nhân viên đang trực tuyến.

  • Tự động chỉ định theo kênh: Các cuộc trò chuyện mới sẽ được chỉ định cho một nhân viên cụ thể của mỗi kênh. Bạn có thể thay đổi nhân viên được chỉ định bằng cách nhấp vào biểu tượng thả xuống.

Tự động chỉ định khi nhân viên trả lời tin nhắn

ChativeIO cho phép bạn tự động chỉ định nhân viên cho cuộc trò chuyện ngay tại thời điểm bạn trả lời khách hàng, vì vậy bạn không cần phải tự chỉ định mình vào cuộc trò chuyện theo cách thủ công nữa.

Bạn có thể bật tính năng này bằng cách làm theo các bước sau:

Bước 1: Đi tới Cài đặt > Nhân viên > Tự động chỉ định nhân viên vào cuộc trò chuyện khi họ trả lời tin nhắn của khách hàng.

Bước 2: Khởi động tính năng Tự động chỉ định nhân viên vào cuộc trò chuyện khi họ trả lời tin nhắn của khách hàng.

Lưu ý: Bạn có thể thay đổi nhân viên được chỉ định theo cách thủ công trong phần được chỉ định của cuộc trò chuyện hoặc bật tùy chọn Tự động chỉ định nhân viên vào cuộc trò chuyện khi họ trả lời tin nhắn của khách hàng.

Chỉ định nhân viên trả lời tin nhắn