Nhảy tới nội dung

Cách Thêm Live Chat Trên Cửa Hàng Shopify Của Bạn

Có 2 cách khác nhau để thêm live chat vào cửa hàng Shopify của bạn.

  1. Cài đặt plugin Chative.IO trong cửa hàng ứng dụng Shopify.

  2. Làm theo hướng dẫn bên dưới để thêm live chat vào cửa hàng Shopify của bạn.

Sau khi đã tùy chỉnh live chat, bây giờ bạn có thể cài đặt live chat vào trang web Shopify của mình để tương tác trực tiếp với khách hàng trên Shopify.

Bạn cần Sao chép code và dán đoạn code đó vào khu vực code trong trang web Shopify của bạn. Dưới đây là chi tiết các bước bạn cần thực hiện:

Bước 1: Đi đến Kênh trò chuyện > Chọn kênh bạn muốn thêm live chat > Cài đặt.

Bước 2: Điền URL Shopify vào mục Trang web và thực hiện Sao chép code.

Bước 3: Nhấp vào nút Lưu để lưu các thay đổi trong hệ thống ChativeIO.

Sao chép đoạn code để cài đặt live chat vào trang web

Bước 4: Đi tới mục Sales Channels trên Shopify của bạn.

Bước 5: Chọn Online Store > Themes.

Bước 6: Trong mục Actions, chọn Edit Code.

Vào Shopify Theme Store chọn Edit code để cài đặt live chat

Bước 7: Chọn {/} theme.liquid để sửa đổi đoạn mã.

Bước 8: Chèn mã live chat bạn đã sao chép ở bước 2 và dán nó vào mã HTML của Shopify ngay trước thẻ </head>. Nhấp vào Save và xem lại kết quả của bạn.

Chèn mã live chat vào mã HTML của Shopify

Bạn vừa hoàn tất việc cài đặt live chat vào trang Shopify của mình. Bây giờ, bạn có thể bắt đầu giao tiếp với khách truy cập trang web Shopify của mình ngay trong hộp thư ChativeIOcộng tác với các thành viên khác dễ dàng.