Nhảy tới nội dung

Cách Mời Thêm Thành Viên Bán Hàng Và Chăm Sóc Khách Hàng Trong ChativeIO

Bạn có thể mời thành viên mới và chỉ định các vai trò khác nhau cho tổ chức của mình để họ có thể đồng quản lý với bạn.

Làm theo theo hướng dẫn từng bước sau để mời thêm thành viên vào tổ chức của bạn:

Bước 1: Đi tới phần Cài đặt

Bước 2: Chuyển đến phần Nhân viên và nhấn vào Mời Thành viên.

Bước 3: Nhập email thành viên của người mà bạn muốn thêm vào nhóm của mình.

Bước 4: Chỉ định vai trò cho thành viên đó. Có ba cách phân công cuộc trò chuyên trong ChativeIO: Chỉ định thủ công, Chỉ định tự độngTự động chỉ định theo kênh.

Bước 5: Chọn nút Mời để hoàn thành.

Mời thành viên mới quản lý Live Chat ChativeIO

Trạng thái nhân viên.

Khi bạn mời bạn đồng hành của mình, sẽ có ba loại trạng thái, đó là:

  • Đã mời: Người này chưa có tài khoản ChativeIO. ChativeIO sẽ gửi cho nhân viên của bạn một lời mời qua email để yêu cầu họ tham gia tổ chức của bạn. Bạn có thể gửi lại lời mời hoặc thu hồi lời mời bằng cách nhấp vào biểu tượng '⋮'.

  • Đang hoạt động: Người này đã có tài khoản trong hệ thống ChativeIO. Bạn có thể xem các cuộc trò chuyện, hiệu suất được chỉ định của họ hoặc thay đổi vai trò thành viên này hoặc chỉ định thành viên tạm ngừng hoạt động bằng cách nhấn vào biểu tượng "⋮" trên màn hình.

  • Ngừng hoạt động: Thành viên này đã bị tạm ngưng hoạt động và họ không còn quyền truy cập vào tổ chức của bạn nữa. Bằng cách nhấp vào biểu tượng '⋮', bạn có thể thay đổi vai trò thành viên này hoặc kích hoạt lại.