Nhảy tới nội dung

Tuỳ Chỉnh Tổ Chức Trong Ứng dụng Live Chat Của ChativeIO

Tổ chức có vai trò quan trọng trong ứng dụng ChativeIO. Đó là nơi bạn và nhóm của bạn có thể làm việc cùng nhau, mỗi tổ chức bao gồm các nhân viên và kênh trò chuyện riêng nên bạn có thể tham gia bao nhiêu tổ chức tùy thích.

Thực hiện theo các bước dưới đây để thiết lập tổ chức của bạn:

Bước 1: Cập nhật thông tin của tổ chức

Bạn có thể tùy chỉnh thông tin của tổ chức bằng cách đi tới Cài đặt > Tổ chức. Bạn có thể thay đổi tên, hình đại diện, múi giờ của tổ chức.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tên và thông tin mặc định dựa trên thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp mình. Bằng cách này, bạn có thể xác định từng tổ chức và thêm thành viên mới một cách chính xác theo nhóm trong trường hợp bạn có nhiều tổ chức.

Cập nhật thông tin tổ chức

Bước 2: Mời thành viên vào tổ chức

Bạn đi tới mục Cài đặt > Nhân viên > Nhấp vào nút Mời thành viên > Nhập email các thành viên trong tổ chức của bạn và lựa chọn vai trò cho họ trong ChativeIO.

Sau đó, họ sẽ nhận được email mời truy cập vào tổ chức của bạn và bắt đầu đồng quản lý và làm việc chung trên ChativeIO.

Mời thành viên vào tổ chức

Bước 3: Tùy chỉnh và cài đặt live chat vào các nền tảng mạng xã hội của bạn.

Các kênh có thể được tạo bằng cách nhấp vào tính năng Kênh trò chuyện trên thanh Điều hướng của bạn. Bạn có thể tạo kênh cho các phòng ban, dự án, bán hàng,... Sau đó, bạn có thể tùy chỉnh live chat để phù hợp với từng kênh trên trang web hoặc các trang mạng xã hội khác của mình.

Tuỳ chỉnh và cài đặt Live Chat