Nhảy tới nội dung

Các câu hỏi thường gặp về thanh toán

Tôi cần làm gì trong trường hợp thanh toán không thành công?

Bạn cần cập nhật lại thông tin cho thẻ thanh toán của mình. Sau đó, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện thanh toán lại và thông báo trạng thái thanh toán qua email.

Bạn có thể cập nhật phương thức thanh toán bằng cách vào tài khoản Chative.IO, cảnh báo cập nhật phương thức thanh toán sẽ tự động hiện ra. Lúc này, bạn chỉ cần nhập lại thông tin thẻ của mình và bấm cập nhật. Trường hợp cập nhật thành công, bạn sẽ nhận được thông báo và có thể tiếp tục sử dụng mọi tính năng đã đăng ký trong Chative.IO.

Tại sao phương thức thanh toán của tôi thất bại?

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng thanh toán thất bại. Một số nguyên nhân cơ bản bao gồm:

Thẻ của bạn đã hết hạn

Hãy kiểm tra và đảm bảo rằng thông tin thẻ bạn sử dụng để đăng ký đã được gia hạn hoặc được làm mới.

Phương thức thanh toán của bạn không được hỗ trợ

Hãy đảm bảo rằng phương thức thanh toán của bạn được hỗ trợ. Xem thêm tại đây.

Vấn đề với nhà cung cấp thẻ

Nếu bạn đã cập nhật chính xác thông tin thẻ nhưng việc thanh toán không được thông qua, hãy liên hệ với nhà cung cấp thẻ của bạn. Họ có thể cho bạn biết thông tin nguyên nhân không thể sử dụng thẻ của bạn.

Không đủ số dư trong tài khoản

Để đảm bảo quá trình sử dụng không bị ngắt quãng, hãy kiểm tra và đảm bảo rằng thẻ của bạn đủ số dư. Trong trường hợp thẻ của bạn đã đủ số dư, hệ thống sẽ tự động thanh toán. Bạn không cần phải cập nhật lại thẻ và có thể tiếp tục sử dụng gói giải pháp đã đăng ký.

Quy định hạn chế theo khu vực

Trong một số trường hợp, phương thức thanh toán đã cập nhật không hỗ trợ tại khu vực/quốc gia của bạn. Bạn cần cập nhật lại phương thức thanh toán mới.

Tôi có thể tiếp tục sử dụng tài khoản của tôi khi thanh toán không thành công không?

Nếu quá trình tự động thanh toán không thành công, chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ bạn để cập nhật lại. Trong khoảng thời gian cập nhật thông tin thẻ, bạn sẽ không mất quyền truy cập vào bất kỳ nội dung nào trong tài khoản Chative.IO đã đăng ký. Tuy nhiên, sau 1 chu kì thanh toán không thành công, tài khoản Chative.IO của bạn sẽ tự động tạm ngưng hoạt động.

Không tìm thấy câu hỏi bạn cần? Hãy liên hệ chúng tôi.