Nhảy tới nội dung

Các phương thức thanh toán được chấp nhận tại ChativeIO

Bạn có thể đăng ký các gói giải pháp, tiện ích thông minh do Chative.IO cung cấp và thực hiện thanh toán dễ dàng trong tài khoản Chative.IO của mình.

Nếu đây là lần đầu tiên bạn đăng ký, bạn có thể thêm thông tin thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ của mình vào tài khoản Chative.IO đang sử dụng. Chu kỳ thanh toán sẽ được kích hoạt khi bạn cập nhật thành công phương thức thanh toán.

Chúng tôi luôn đề cao tính minh bạch trong thanh toán và hoá đơn khi sử dụng dịch vụ tại Chative.IO. Do vậy, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy bảng thông tin gói giải pháp đăng ký, hoá đơn, ngày bắt đầu và kết thúc chu kì thanh toán. Ngoài ra, chúng tôi cũng thông báo trạng thái cập nhật phương thức thanh toán thông qua email.

Các phương thức thanh toán được chấp nhận

Bạn có thể thêm các thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ sau vào tài khoản của mình:

Đối với người dùng tại Việt Nam

  • Visa

  • Mastercard

  • American Express

Đối với người dùng tại các quốc gia khác

  • Visa

  • Mastercard

  • American Express

  • Discover & Diners

Lưu ý:

  • Nếu thẻ của bạn không hoạt động như dự định, hãy liên hệ với ngân hàng hoặc công ty phát hành thẻ của bạn để được trợ giúp.
  • Trong trường hợp cập nhật phương thức thanh toán không thành công hoặc thanh toán thất bại, bạn cần cập nhật lại phương thức thanh toán của mình trong tài khoản Chative.IO đang sử dụng.

Xem thêm các vấn đề thanh toán thường gặp.