Nhảy tới nội dung

Tìm hiểu cách kết nối cửa hàng Shopify của bạn với Chative để cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng trực tuyến tối ưu.

Để có thể cài đặt live chat lên trang web của cửa hàng, bạn cần phải kết nối Chative với cửa hàng của bạn trước. Có 2 cách để kết nối:

Cài đặt Chative từ Shopify App Store

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Shopify và chọn cửa hàng bạn muốn cài Chative.

Bước 2: Nhấn vào phần Apps và tìm kiếm “Chative” trên Shopify App Store.

Tìm kiếm Chative trên Shopify App Store

Bước 3: Chọn Chative - Live chat & Chatbot và nhấn Cài đặt.

Cài đặt Chative - Live chat & Chatbot

Bước 4: Xem lại tất cả các quyền trước khi chọn Cài đặt ứng dụng.

Cài đặt Chative app cho cửa hàng

Bước 5: Tiếp theo, bạn sẽ được đưa về trang đăng nhập Chative app để hoàn tất quá trình kết nối.

  • Nếu chưa có tài khoản Chative, bạn phải đăng ký một tài khoản mới và hoàn tất quá trình Onboarding. Trong bước Onboarding này, tên miền cửa hàng sẽ tự động điền vào và cửa hàng của bạn sẽ được kết nối với Chative sau khi hoàn tất.
thông tin

Nếu bạn đăng ký tài khoản Chative mới từ bước này, các vấn đề thanh toán trong ứng dụng Chative sẽ được quản lý trực tiếp bởi Shopify. Đọc bài viết này để biết thêm thông tin chi tiết.

  • Nếu bạn đã có tài khoản Chative, vui lòng đăng nhập và chọn tổ chức bạn muốn kết nối với cửa hàng.

Chọn tổ chức để kết nối với cửa hàng

ghi chú

Vui lòng đọc bài viết này để biết thêm thông tin về Tổ chức.*

Kết nối Chative từ tiện ích Shopify

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Chative.

Bước 2: Vào mục Tiện ích trên thanh điều hướng và chọn Shopify.

Bước 3: Nhấn Kích hoạt để kích hoạt tiện ích này.

Bước 4: Nhấn Kết nối cửa hàng Shopify để kết nối với cửa hàng của bạn.

Bước 5: Nhập tên miền website và nhấn Kết nối. Hãy đảm bảo rằng tên miền chưa được kết nối với kênh hay tổ chức nào khác trong Chative.

Kết nối cửa hàng Shopify

Bước 6: Tiếp theo, bạn sẽ được chuyển đến phần Cài đặt của trang quản trị Shopify. Ở đây bạn có thể xem xét tất cả các quyền trước khi nhấn Cài đặt ứng dụng.

Cài đặt Chative app cho cửa hàng

Bước 7: Bạn sẽ được chuyển hướng đến ứng dụng Chative và chọn tổ chức mà bạn muốn kết nối với cửa hàng.

Chọn tổ chức để kết nối với cửa hàng

cảnh báo

Cửa hàng sẽ được kết nối với tổ chức mà bạn lựa chọn ở bước này. Nếu bạn chọn một tổ chức khác so với tổ chức bạn thực hiện các bước trước đó, cửa hàng chỉ kết nối với tổ chức được chọn ở* Bước 5.

Sau khi hoàn thành các bước trên, tài khoản Chative của bạn đã kết nối với cửa hàng Shopify thành công. Để bật tính năng live chat cho cửa hàng, vui lòng xem bài viết này.