Nhảy tới nội dung

Câu hỏi thường gặp về hoá đơn

Nếu tôi thêm thành viên vào tổ chức của mình thì phí sử dụng tính như thế nào?

Trong quá trình sử dụng, nếu bạn muốn thêm thành viên vào tổ chức của mình, bạn cần chi trả mức phí tương ứng ngay khi thêm mà không làm thay đổi chu kỳ thanh toán của toàn tổ chức.

Nếu tôi giảm số lượng thành viên trong tổ chức của mình thì phí sử dụng tính như thế nào?

Nếu bạn loại bỏ một thành viên khỏi tổ chức của mình, vị trí của thành viên đó sẽ được để trống. Nếu tổ chức của bạn có một vị trí trống, bạn có thể thêm một thành viên mới mà không phải trả thêm bất kì chi phí nào.

Không phải tất cả các thành viên trong tổ chức của tôi đều sử dụng các tính năng có tính phí. Tôi có thể chỉ chi trả phí sử dụng cho một vài thành viên trong tổ chức được không?

Không. Các gói giải pháp được áp dụng cho toàn tổ chức. Các thành viên trong một tổ chức đều có thể sử dụng những tính năng như nhau.

Làm sao để tôi nhận được hoá đơn thanh toán?

Hoá đơn sẽ được được đính kèm vào email gửi cho chủ sở hữu tổ chức sau khi quá trình thanh toán diễn ra thành công.

Không tìm thấy câu hỏi bạn cần? Hãy liên hệ chúng tôi.